Uchwały zarządu

Nr 2281/313/13 z dn. 23-12-2013

w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie na obszarach obwodów łowieckich polnych

więcej

Nr 2280/313/13 z dn. 23-12-2013

w sprawie wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich oraz za szkody wyrządzone przez łosie na obszarze obwodu łowieckiego polnego

więcej

Nr 2279/313/13 z dn. 23-12-2013

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Województwa Mazowieckiego na 2013 r.

więcej
Uchwały zarządu