Uchwały zarządu

Nr 2191/310/13 z dn. 16-12-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2039

więcej

Nr 2190/310/13 z dn. 16-12-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej

Nr 2189/310/13 z dn. 16-12-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2039

więcej

Nr 2188/310/13 z dn. 16-12-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 r.

więcej
Uchwały zarządu