Uchwały zarządu

Nr 2187/309/13 z dn. 12-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych na przeprowadzenie badań ruchu turystycznego na Mazowszu

więcej

Nr 2186/309/13 z dn. 12-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację uroczystości wręczenia nagród laureatom XIV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2185/309/13 z dn. 12-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie i organizację XIV edycji konkursu Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 2184/309/13 z dn. 12-12-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon w Poznaniu oraz XXI Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw

więcej
Uchwały zarządu