Uchwały zarządu

Nr 2084/305/13 z dn. 26-11-2013

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomość przewidzianą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę wojewódzką

więcej

Nr 2083/305/13 z dn. 26-11-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia IV Pakietu Kolejoweg

więcej

Nr 2082/305/13 z dn. 26-11-2013

w sprawie wyznaczenia osoby do reprezentowania Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 listopada 2013 roku

więcej

Nr 2081/305/13 z dn. 26-11-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usług polegających na opracowaniu graficznym, druku i dostawie materiałów informacyjnych w ramach KSOW w Województwie Mazowieckim, PROW 2007 - 2013, PO RYBY 2007 - 2013 oraz na wydatkowanie środków na zakup tych usług

więcej

Nr 2080/305/13 z dn. 26-11-2013

w sprawie zakupu usługi polegającej na wykonaniu projektu graficznego, druku oraz dostawie roll - up'a, trybunki, ścianki łukowej promujących Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” finansowany z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 - 2020

więcej

Nr 2079/305/13 z dn. 26-11-2013

w sprawie pokrycia części kosztów organizacji warsztatów „Idą święta czas stroić choinkę”

więcej

Nr 2078/305/13 z dn. 26-11-2013

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów organizacji Kurpiowskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego

więcej

Nr 2077/305/13 z dn. 26-11-2013

w sprawie pokrycia części kosztów organizacji konferencji pn.: „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa”

więcej

Nr 2076/305/13 z dn. 26-11-2013

w sprawie pokrycia części kosztów organizacji kiermaszu „Boże Narodzenie na Mazowszu”

więcej

Nr 2075/305/13 z dn. 26-11-2013

w sprawie zakupu usług publikacji prasowych związanych z ogłoszeniem terminów i miejsc naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

więcej
Uchwały zarządu