Uchwały zarządu

Nr 2989/123/11 z dn. 29-12-2011

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2011 rok.

więcej

Nr 2988/123/11 z dn. 29-12-2011

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.

więcej
Uchwały zarządu