Uchwały zarządu

Nr 2987/122/11 z dn. 28-12-2011

w sprawie powołania Komitetu Sterującego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”.

więcej
Uchwały zarządu