Uchwały zarządu

Nr 2709/115/11 z dn. 05-12-2011

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Walnym Zebraniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

więcej
Uchwały zarządu