Uchwały zarządu

Nr 1984/86/11 z dn. 15-09-2011

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena wykorzystania projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej jako czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego”.

więcej
Uchwały zarządu