Uchwały zarządu

Nr 1927/82/11 z dn. 07-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów związanych z organizacją III Festiwalu Miodu Ziemi Sochaczewskiej.

więcej

Nr 1926/82/11 z dn. 07-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu usługi gastronomicznej, hotelowej oraz wynajmu sali konferencyjnej  w związku z organizacją V Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

więcej

Nr 1925/82/11 z dn. 07-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów produkcji spotów reklamowych nt. żywności tradycyjnej i regionalnej, promocji tworzenia i działalności rolniczych grup producenckich oraz działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach PROW 2007-2013 wraz z ich emisją na antenie TVP INFO w paśmie regionalnym Warszawa.

więcej
Uchwały zarządu