Uchwały zarządu

Nr 1866/79/11 z dn. 02-09-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 3 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

więcej
Uchwały zarządu