Uchwały zarządu

Nr 1865/78/11 z dn. 01-09-2011

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę opracowania projektu graficznego zestawów mapek, składu, przygotowania do druku, drukowania i dostawy publikacji promocyjno – informacyjnych Województwa Mazowieckiego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 (RPO WM) – „Kreowanie wizerunku turystycznej marki Mazowsze”.

więcej

Nr 1864/78/11 z dn. 01-09-2011

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przygotowania 4 artykułów promujących walory turystyczne Województwa Mazowieckiego polegającej na przygotowaniu tekstu, opracowaniu graficznym i zamieszczeniu w miesięczniku „Stolica”.

więcej

Nr 1863/78/11 z dn. 01-09-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Przasnysz dotyczącego promocji Mazowsza podczas dożynek gminno - powiatowych, które odbędą się w miejscowości Bogate oraz wydatkowania środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 1862/78/11 z dn. 01-09-2011

w sprawie zakupu usługi polegającej na przygotowaniu i zamieszczeniu artykułu promującego Województwo Mazowieckie w kwartalniku „Film, Art and Tourism”.

więcej

Nr 1861/78/11 z dn. 01-09-2011

w sprawie zakupu pakietu promocyjnego dla Województwa Mazowieckiego w ramach organizacji międzynarodowych zawodów kartingowych „FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE”.

więcej

Nr 1860/78/11 z dn. 01-09-2011

w sprawie zakupu usługi nagłośnienia i oświetlenia Hosanna Festival.

więcej

Nr 1859/78/11 z dn. 01-09-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie aneksu nr 1 do umowy nr 60/WEK.II/Z/688/2011 z dnia 17 maja 2011 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasto Płock i Województwem Mazowieckim dotyczącej przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie organizacji III Jarmarku Tumskiego w Płocku oraz zakup eksponatu z okazji 190 rocznicy powstania Muzeum Mazowieckiego w Płocku.

więcej
Uchwały zarządu