Uchwały zarządu

Nr 1858/77/11 z dn. 31-08-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy nr 542/2010 o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej z dnia 2 grudnia 2010 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Stowarzyszeniem Abstynentów Klubu Opoka.

więcej
Uchwały zarządu