Uchwały zarządu

Nr 1857/76/11 z dn. 30-08-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyboru wniosków i udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1856/76/11 z dn. 30-08-2011

w sprawie zakupu usługi polegającej na zamieszczeniu dodatku tematycznego dotyczącego Dożynek Wojewódzkich na Mazowszu w mazowieckich czasopismach regionalnych.

więcej

Nr 1855/76/11 z dn. 30-08-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Garwolińskim dotyczącego współorganizacji Dożynek Powiatowo – Gminnych, które odbędą się we wrześniu  2011 r. w Miętnem oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 1854/76/11 z dn. 30-08-2011

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1853/76/11 z dn. 30-08-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie promocji Mazowsza podczas czterech imprez szachowych organizowanych przez „Fundację na rzecz wspierania szachów
w Warszawie”, organizowanych w 2011 roku oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do umowy nr 2150-48.KP-TP-I.W.11 dotyczącej realizacji pakietu promocyjnego dla Województwa Mazowieckiego podczas czterech imprez szachowych.

więcej

Nr 1852/76/11 z dn. 30-08-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Ostrów Mazowiecka dotyczącego współorganizacji imprezy plenerowej pod nazwą „Dni Gminy Ostrów Mazowiecka”, która odbędzie się w Ugniewie oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 1851/76/11 z dn. 30-08-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a m. st. Warszawa - Dzielnica Wilanów dotyczącego współorganizacji imprezy plenerowej pod nazwą Warszawski Festiwal Kultur - KULMIXTURA, która odbędzie się w Warszawie oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 1850/76/11 z dn. 30-08-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a m. st. Warszawa - Dzielnica Praga – Północ dotyczącego współorganizacji imprezy plenerowej pod nazwą VIII Praskie Spotkania z Kulturą – Ząbkowska KULmixTURA, która odbędzie się w Warszawie oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 1849/76/11 z dn. 30-08-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Pułtuskim dotyczącego promocji Mazowsza podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych, które odbędą się w Pokrzywnicy oraz wydatkowania środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 1848/76/11 z dn. 30-08-2011

w sprawie promocji Województwa Mazowieckiego poprzez udział drużyny piłki nożnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w IV Mistrzostwach Polski Urzędów Marszałkowskich w Piłce Nożnej – Łódzkie 2011.

więcej
Uchwały zarządu