Uchwały zarządu

Nr 1742/73/11 z dn. 18-08-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

więcej

Nr 1741/73/11 z dn. 18-08-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2033.

więcej
Uchwały zarządu