Uchwały zarządu

Nr 1415/62/11 z dn. 08-07-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów przygotowania prezentacji kulinarnej Województwa Mazowieckiego podczas wydarzenia kulturalno-promocyjnego „Summer Fest” w Brukseli.

więcej
Uchwały zarządu