Uchwały zarządu

Nr 1414/61/11 z dn. 07-07-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie promocji Województwa Mazowieckiego podczas wydarzenia kulturalno – promocyjnego „Summer Fest”, które odbędzie się w siedzibie przedstawicielstwa Saksonii-Anhalt w Brukseli.

więcej
Uchwały zarządu