Uchwały zarządu

Nr 1367/59/11 z dn. 01-07-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

więcej
Uchwały zarządu