Uchwały zarządu

Nr 1232/54/11 z dn. 17-06-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją „Europe 2004” dotyczącego współorganizacji festiwalu filmowego „VI FilmAT”, który odbędzie się w Warszawie oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 1231/54/11 z dn. 17-06-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Garwolińskim dotyczącego promocji Mazowsza podczas imprezy plenerowej pn. „Dni Powiatu Garwolińskiego i Dni Miasta Garwolina”, która odbędzie się w czerwcu 2011 r. oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.

więcej

Nr 1230/54/11 z dn. 17-06-2011

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Przasnysz dotyczącego współorganizacji V Regionalnego Festiwalu Orkiestr Dętych w miejscowości Bogate oraz wydatkowania środków na jego realizację.

więcej

Nr 1229/54/11 z dn. 17-06-2011

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Urzędem Gminy Sypniewo dotyczącego wspólnego wydania albumu okolicznościowego z okazji Jubileuszu 200-lecia Szkoły, z przeznaczeniem na cele promocyjne Województwa Mazowieckiego oraz promocji Województwa podczas uroczystości obchodów jubileuszu.

więcej

Nr 1228/54/11 z dn. 17-06-2011

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie autopoprawki nr 2 do  Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2010 rok.

więcej

Nr 1227/54/11 z dn. 17-06-2011

w sprawie zaakceptowania odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr 10/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r.

więcej
Uchwały zarządu