Uchwały zarządu

Nr 1149/51/11 z dn. 10-06-2011

w sprawie zakupu widowiska artystyczno-kaskaderskiego pn. „Koń jaki jest – każdy widzi”.

więcej

Nr 1148/51/11 z dn. 10-06-2011

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 8.1 – „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”,  Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

więcej
Uchwały zarządu