Uchwały zarządu

Nr 1147/50/11 z dn. 07-06-2011

w sprawie pełnomocnictwa do wykonywania w imieniu inwestora tj. Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie niezbędnych czynności związanych z realizacją projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”.

więcej

Nr 1146/50/11 z dn. 07-06-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Szpitala im. Michała Okońskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 1145/50/11 z dn. 07-06-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.

więcej

Nr 1144/50/11 z dn. 07-06-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach.

więcej

Nr 1143/50/11 z dn. 07-06-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

więcej

Nr 1142/50/11 z dn. 07-06-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

więcej

Nr 1141/50/11 z dn. 07-06-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Mazowieckiego Teatru Muzycznego Operetka im. Jana Kiepury w Warszawie.

więcej

Nr 1140/50/11 z dn. 07-06-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Warszawskiej Opery Kameralnej w Warszawie.

więcej

Nr 1139/50/11 z dn. 07-06-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

więcej

Nr 1138/50/11 z dn. 07-06-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego w Karolinie.

więcej
Uchwały zarządu