Uchwały zarządu

Nr 1054/49/11 z dn. 31-05-2011

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Parkowej 23.

więcej

Nr 1053/49/11 z dn. 31-05-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie udziału w nieruchomości stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego położonej w Ostrołęce przy ul. 11 Listopada 68.

więcej

Nr 1052/49/11 z dn. 31-05-2011

w sprawie przekazania w użyczenie Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie nieruchomości położonej w Piastowie przy ulicy Edwarda Słońskiego 6.

więcej

Nr 1051/49/11 z dn. 31-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce na wynajem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń na rzecz podmiotu świadczącego usługi z zakresu kompleksowego utrzymania czystości SZPZOZ w Ostrołęce przy Al. Jana Pawła II 120  i 120A.

więcej

Nr 1050/49/11 z dn. 31-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem czterech pokoi w budynku filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Radomiu przy ul. Mokrej 2 na rzecz Oddziału Terenowego Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Radomiu.

więcej

Nr 1049/49/11 z dn. 31-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku na rozbiórkę budynku magazynu TR znajdującego się przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku.

więcej

Nr 1048/49/11 z dn. 31-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na rozbiórkę obiektów budowlanych znajdujących się na Osiedlu Zalesie w Gostyninie.

więcej

Nr 1047/49/11 z dn. 31-05-2011

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji w 2011 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1046/49/11 z dn. 31-05-2011

w sprawie zatwierdzenia protokołu końcowego z likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce.

więcej

Nr 1045/49/11 z dn. 31-05-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/7.1.2/2011 dla Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,  Poddziałania 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 11 lutego 2011 r. do dnia 15 marca 2011 r.

więcej
Uchwały zarządu