Uchwały zarządu

Nr 995/48/11 z dn. 30-05-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

więcej
Uchwały zarządu