Uchwały zarządu

Nr 928/46/11 z dn. 17-05-2011

w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie dróg wojewódzkich.

więcej

Nr 927/46/11 z dn. 17-05-2011

w sprawie sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1 na rzecz Gminy Miasta Żyrardowa.

więcej

Nr 926/46/11 z dn. 17-05-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie części nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. Józefowskiej.

więcej

Nr 925/46/11 z dn. 17-05-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości zabudowanej, położonej w Ciechanowie przy ul. Zagumiennej 21/25.

więcej

Nr 924/46/11 z dn. 17-05-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości zabudowanej, położonej w Radomiu przy ul. Okulickiego 9.

więcej

Nr 923/46/11 z dn. 17-05-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie lokali mieszkalnych znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Sadowej 17.

więcej

Nr 922/46/11 z dn. 17-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Bródnowskiemu w likwidacji na wynajęcie części dachu budynku „C” Szpitala o łącznej powierzchni 35 m2 z przeznaczeniem na ustawienie anten oraz kontenera na sprzęt telekomunikacyjny do transmisji danych na rzecz firmy „Sferia” Spółka Akcyjna.

więcej

Nr 921/46/11 z dn. 17-05-2011

w sprawie przystąpienia do realizacji indywidualnego projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 920/46/11 z dn. 17-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy dotacji Nr 0002/11/EE/D z dnia 3 marca 2011 r. zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

więcej

Nr 919/46/11 z dn. 17-05-2011

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu