Uchwały zarządu

Nr 886/45/11 z dn. 16-05-2011

w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie środków na aktywne formy ograniczania bezrobocia w roku 2011.

więcej
Uchwały zarządu