Uchwały zarządu

Nr 849/42/11 z dn. 04-05-2011

w sprawie przekazania w użyczenie Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ulicy Świętokrzyskiej 2.

więcej

Nr 848/42/11 z dn. 04-05-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie, nieruchomości położonej w miejscowości Ruda, gmina Dębe Wielkie.

więcej

Nr 847/42/11 z dn. 04-05-2011

w sprawie przekazania w użyczenie Mazowieckiemu Biuru Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce nieruchomości położonych w Mławie przy ul. Stary Rynek 10 oraz w Ostrołęce przy ul. Mazurskiej.

więcej

Nr 846/42/11 z dn. 04-05-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Floriańskiej 10.

więcej

Nr 845/42/11 z dn. 04-05-2011

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użyczenia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

więcej

Nr 844/42/11 z dn. 04-05-2011

w sprawie udzielenia Szpitalowi Kolejowemu im. dr med. W. Roeflera w Pruszkowie bonifikaty od opłaty rocznej za 2011 rok, z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Pruszkowie przy ulicy Warsztatowej 1.

więcej

Nr 843/42/11 z dn. 04-05-2011

w sprawie udzielenia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie bonifikaty od opłat rocznych za 2011 rok, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ul. Solec 24.

więcej

Nr 842/42/11 z dn. 04-05-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie nowego brzmienia statutu wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

więcej

Nr 841/42/11 z dn. 04-05-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie projektu upominku reklamowego regionu Mazowsza z okazji przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.

więcej

Nr 840/42/11 z dn. 04-05-2011

w sprawie zakupu 450 egzemplarzy wydawnictwa muzycznego pt.: „Braciszek i Karlsson z dachu”.

więcej
Uchwały zarządu