Uchwały zarządu

Nr 803/41/11 z dn. 27-04-2011

w sprawie zakupu flag z symbolem województwa mazowieckiego w związku z  uroczystością beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie.

więcej

Nr 802/41/11 z dn. 27-04-2011

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem Otwock dotyczącego współorganizacji Obchodów 95-lecia nadania praw miejskich Miastu Otwock oraz wydatkowania środków na realizację tego Porozumienia.

więcej

Nr 801/41/11 z dn. 27-04-2011

zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego  2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

więcej
Uchwały zarządu