Uchwały zarządu

Nr 734/38/11 z dn. 19-04-2011

w sprawie udzielenia poręczenia kredytu długoterminowego zaciąganego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.

więcej

Nr 733/38/11 z dn. 19-04-2011

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

więcej

Nr 732/38/11 z dn. 19-04-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wybór „Kierownika Projektu wraz z działaniami informacyjno - promującymi dla Projektu pn.: Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”, oraz wydatkowania środków na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”.

więcej

Nr 731/38/11 z dn. 19-04-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

więcej

Nr 730/38/11 z dn. 19-04-2011

w sprawie zlecenia usługi  polegającej na dokonaniu wyceny rynkowej wartości spółki „Centrum Praha” Sp. z o.o. w której Instytucja Filmowa „MAX - FILM” S.A. jednoosobowa spółka Województwa Mazowieckiego posiada 100% udziałów.

więcej

Nr 729/38/11 z dn. 19-04-2011

w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Mazowieckiego przy realizacji zadania pod nazwą: „Budowa zjazdu publicznego z ulicy J. Piłsudskiego oraz budowa placu parkingowego na działkach nr 40255/1 i 40255/3 w Ostrołęce”.

więcej

Nr 728/38/11 z dn. 19-04-2011

w sprawie zatwierdzenia protokołu końcowego z likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Warszawskiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie.

więcej

Nr 727/38/11 z dn. 19-04-2011

w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych, budki parkingowej oraz wiaty na rowery w systemie „Parkuj i Jedź” w miejscowości Teresin - Niepokalanów” oraz wydatkowania środków na realizację zadania.

więcej

Nr 726/38/11 z dn. 19-04-2011

w sprawie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. na rzecz realizacji projektu kluczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 pn.: „Internet dla Mazowsza”.

więcej

Nr 725/38/11 z dn. 19-04-2011

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zakupu usługi gastronomicznej podczas Europejskiego Kongresu Edukacji Rolniczej i Leśnej w ramach PROW 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu