Uchwały zarządu

Nr 679/37/11 z dn. 14-04-2011

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na druk i dostawę materiałów informacyjno – promocyjnych w związku z udziałem Województwa Mazowieckiego w Dniach Europy w Paryżu, które odbędą się w terminie 6 – 8 maja 2011 roku.

więcej

Nr 678/37/11 z dn. 14-04-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2011 roku w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym program „Moje Boisko – Orlik 2012”.

więcej

Nr 677/37/11 z dn. 14-04-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2033.

więcej

Nr 676/37/11 z dn. 14-04-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

więcej
Uchwały zarządu