Uchwały zarządu

Nr 644/35/11 z dn. 08-04-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia likwidatora Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie.

więcej

Nr 643/35/11 z dn. 08-04-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej
Uchwały zarządu