Uchwały zarządu

Nr 590/32/11 z dn. 31-03-2011

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie autopoprawki do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Mazowieckiego za 2010 rok.

więcej

Nr 589/32/11 z dn. 31-03-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2011 rok.

więcej

Nr 588/32/11 z dn. 31-03-2011

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Samorządowemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie na wypowiedzenie umowy na użyczenie pomieszczeń na rzecz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

więcej
Uchwały zarządu