Uchwały zarządu

Nr 33/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 na rok 2011.

więcej

Nr 32/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie zawarcia umowy o współpracy przy realizacji III edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”.

więcej

Nr 31/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do dokonywania w imieniu Województwa Mazowieckiego czynności związanych z realizacją działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania: 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" i 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie".

więcej

Nr 30/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa ogólnego oraz ustanowienia administratora.

więcej

Nr 29/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2011 dla Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 28/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie zawarcia Porozumienia z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej dotyczącego grantu na działania EURES dla Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 27/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie zakupu pakietu usług promujących Województwo Mazowieckie podczas przedsięwzięcia pn. „Orszak Trzech Króli” organizowanego przez Fundację Orszak Trzech Króli ulicami Warszawskiej Starówki w dniu 6 stycznia 2011 r.

więcej

Nr 26/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

więcej

Nr 25/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego SP ZOZ w Płocku na podjęcie czynności zmierzających do wynajmu hal magazynowych przy ulicy Strzeleckiej 3 w Płocku.

więcej

Nr 24/12/11 z dn. 04-01-2011

w sprawie wyrażenia zgody właścicielskiej Gminie Miastu Płock na modernizację Pasażu Vuka Karadzica wraz z bodową sieci elektroenergetycznej w ramach zadania „Modernizacja zagospodarowania terenu w rejonie Pasażu Vuka Kardzica w Płocku”.

więcej
Uchwały zarządu