Uchwały zarządu

Nr 133/7/10 z dn. 20-12-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska w sprawie projektu „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”. 

więcej
Uchwały zarządu