Uchwały zarządu

Nr 132/6/10 z dn. 17-12-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian wydatków niewygasających z upływem 2010 roku.

więcej

Nr 131/6/10 z dn. 17-12-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki  do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 130/6/10 z dn. 17-12-2010

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.

więcej
Uchwały zarządu