Uchwały zarządu

Nr 2184/395/10 z dn. 28-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego  2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WM).

więcej

Nr 2183/395/10 z dn. 28-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2010 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

więcej
Uchwały zarządu