Uchwały zarządu

Nr 2123/392/10 z dn. 20-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na dystrybucję
do wszystkich gmin z terenu Mazowsza oraz dzielnic m.st. Warszawy kart
do głosowania, w związku z wyborami do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w 2010 r.

więcej

Nr 2122/392/10 z dn. 20-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na druk, złożenie, pakowanie kart do głosowania, w związku z wyborami do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2010 r.

więcej

Nr 2121/392/10 z dn. 20-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na druk, złożenie, pakowanie oraz dystrybucję do wszystkich gmin z terenu Mazowsza oraz dzielnic
m.st. Warszawy obwieszczeń wyborczych, w związku z wyborami do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 2010 r.

więcej

Nr 2120/392/10 z dn. 20-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na obsługę administracyjną oraz wykonywanie zadań wyborczych Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie podczas wyborów do Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w 2010 r.

więcej

Nr 2119/392/10 z dn. 20-10-2010

w sprawie zakupu usługi wykonania materiałów biurowych stanowiących element wizualny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

więcej

Nr 2118/392/10 z dn. 20-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi druku i dostawy serii 6 publikacji dotyczących działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

więcej

Nr 2117/392/10 z dn. 20-10-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie graficzne, projekt i druk kalendarzy i materiałów reklamowych
na rok 2011.

więcej
Uchwały zarządu