Uchwały zarządu

Nr 2086/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie zaopiniowania projektu „Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Miasta Węgrowa na lata 2010 – 2014 z perspektywą do roku 2018”.

więcej

Nr 2085/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie zaopiniowania projektu „Planu gospodarki odpadami dla Powiatu Żyrardowskiego na lata 2010 ‑ 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017 aktualizacja”.

więcej

Nr 2084/391/10 z dn. 19-10-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ubiegania się przez wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne o dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego wkładu własnego przy realizacji projektów w ramach programów operacyjnych 2007 - 2013.

więcej

Nr 2083/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie zmian w Planie dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 2082/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.

więcej

Nr 2081/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 2080/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Medycznych Szkół Policealnych
w Otwocku.

więcej

Nr 2079/391/10 z dn. 19-10-2010

w sprawie przyznania nagród rocznych za 2008 rok i 2009 rok kierownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

więcej
Uchwały zarządu