Uchwały zarządu

Nr 2078/390/10 z dn. 13-10-2010

w sprawie unieważnienia postępowania na „Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z badaniami geotechnicznymi, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pn. Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”.

więcej
Uchwały zarządu