Uchwały zarządu

Nr 1996/386/10 z dn. 30-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej i lokalnej
w związku z ogłoszeniem naboru wniosków do projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1995/386/10 z dn. 30-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu wkładek z ogłoszeniami w prasie lokalnej
w związku z ogłoszeniem drugiego terminu naboru wniosków do projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1994/386/10 z dn. 30-09-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów produkcjispotów reklamowych pod roboczym tytułem „Zagrajmy o sukces” promujących projekt systemowy oraz ich emisji na antenie „TVP WARSZAWA”.

więcej
Uchwały zarządu