Uchwały zarządu

Nr 1773/374/10 z dn. 27-08-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej
Uchwały zarządu