Uchwały zarządu

Nr 1691/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie pokrycia kosztów zakupu artykułów spożywczych do zorganizowania
i przeprowadzenia prezentacji kulinarnej Mazowsza podczas Krajowych Dożynek Saksonii - Anhalt w Magdeburgu, które odbędą się w dniach 18 - 19 września 2010 r.

więcej

Nr 1690/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dofinansowanie doświadczeń realizowanych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

więcej

Nr 1689/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie zawarcia umowy między Województwem Mazowieckim a Powiatem Wołomińskim w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów najmu lokalu
dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie Filii w Wołominie.

więcej

Nr 1688/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie Trybu sporządzania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej SamorząduWojewództwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1687/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1686/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 1685/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.

więcej

Nr 1684/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie skargi
Pani Elżbiety Śledzik i Pana Grzegorza Gugały, na bezczynność Marszałka Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1683/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie stanowiska Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie skargi organizacji związkowych działających w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej
im. św. Anny SPZOZ, na działalność Marszałka i Zarządu Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1682/371/10 z dn. 17-08-2010

w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy wykonawczej
nr IV/317/50005/200/DIW/10/1 na udzielenie w roku 2010 dofinansowania
na funkcjonowanie na terenie Województwa Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) i upoważnienia do ich podpisania.

więcej
Uchwały zarządu