Uchwały zarządu

Nr 1581/367/10 z dn. 29-07-2010

w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego w związku z uczestnictwem Województwa Mazowieckiego w roli Partnera projektów realizowanych w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
Uchwały zarządu