Uchwały zarządu

Nr 1395/361/10 z dn. 02-07-2010

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych „PALMA”.

więcej

Nr 1394/361/10 z dn. 02-07-2010

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu k/Warszawy.

więcej

Nr 1393/361/10 z dn. 02-07-2010

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej         w Warszawie.

więcej

Nr 1392/361/10 z dn. 02-07-2010

 

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie utworzenia Bursy Regionalnej w Ostrołęce.

więcej
Uchwały zarządu