Uchwały zarządu

Nr 1061/352/10 z dn. 31-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego w Międzynarodowych Targach Turystycznych China Outbound Travel & Tourism Market COTTM BEIJING w Pekinie, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) – „Mazowsze Chopina markowym produktem turystycznym Województwa Mazowieckiego”.

więcej

Nr 1060/352/10 z dn. 31-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego w Międzynarodowych Targach Turystycznych MAP Le Monde à Paris w Paryżu, ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) – „Mazowsze Chopina markowym produktem turystycznym Województwa Mazowieckiego”.

więcej

Nr 1059/352/10 z dn. 31-05-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej
Uchwały zarządu