Uchwały zarządu

Nr 1003/349/10 z dn. 24-05-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie kredytu długoterminowego
z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI).

więcej
Uchwały zarządu