Uchwały zarządu

Nr 3163/306/09 z dn. 14-12-2009

w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na organizacji koncertu „Wigilia z Chopinem”, w ramach promocji Mazowsza. więcej
Uchwały zarządu