Uchwały zarządu

Nr 3103/205/08 z dn. 30-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków na dostawę 11 piętrowych wagonów sterowniczych i 26 wagonów środkowych do prowadzenia regionalnego pasażerskiego ruchu kolejowego w zespołach typu „push - pull”. więcej

Nr 3102/205/08 z dn. 30-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody firmie Zenith Real sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ks. Skorupki 5 na usunięcie 10 szt. drzew rosnących na nieruchomości zajętej pod drogę wojewódzką, stanowiącą własność Województwa Mazowieckiego, położoną w Warszawie przy Al. Jerozolimskich.
więcej

Nr 3101/205/08 z dn. 30-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Rehabilitacji im. Prof. M. Weissa „STOCER” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Ożarowskiej 75a.
więcej

Nr 3100/205/08 z dn. 30-12-2008

w sprawie zwolnienia Centrum Rehabilitacji im. prof. M.Weissa „Stocer” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstancinie - Jeziornie z obowiązku przeprowadzenia trybu przetargu na wynajem powierzchni korytarza, w budynku głównym przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie – Jeziornie. więcej

Nr 3099/205/08 z dn. 30-12-2008

w sprawie przystąpienia przez Województwo Mazowieckie do umowy nr 532/WGM.II.RM/Z/2181/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. o wykonanie opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z rozbudową budynku Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
więcej

Nr 3098/205/08 z dn. 30-12-2008

w sprawie Aneksu nr 3 do umowy Nr 1/KP.III./06 z dnia 21 listopada 2006 r. o pełnienie czynności Inwestora Zastępczego na zadaniu pn.: „Rozbudowa i adaptacja kamienicy przy ul. Tumskiej dla potrzeb Muzeum Mazowieckiego w Płocku” zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą - Miastem Płock. więcej

Nr 3097/205/08 z dn. 30-12-2008

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Miastem i Gminą Bieżuń w sprawie przekazania przez Miasto i Gminę Bieżuń Województwu Mazowieckiemu „Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu”. więcej

Nr 3096/205/08 z dn. 30-12-2008

w sprawie umowy pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Węgrowskim w sprawie przekazania przez Powiat Węgrowski Województwu Mazowieckiemu „Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie”.
więcej

Nr 3095/205/08 z dn. 30-12-2008

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie upowszechniania kultury i sztuki w roku 2009.
więcej

Nr 3094/205/08 z dn. 30-12-2008

w sprawie ustalenia wysokości dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy oraz świadczenia dodatkowego dla dyrektorów jednostek oświatowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego od dnia 1 stycznia 2009 r.
więcej
Uchwały zarządu