Uchwały zarządu

Nr 3082/204/08 z dn. 23-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. więcej

Nr 3081/204/08 z dn. 23-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. więcej

Nr 3080/204/08 z dn. 23-12-2008

w sprawie zaopiniowania projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Białobrzegi na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 201 2- 2015. więcej

Nr 3079/204/08 z dn. 23-12-2008

w sprawie zmiany upoważnienia do zaciągania zobowiązań wieloletnich z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 3078/204/08 z dn. 23-12-2008

w sprawie przeznaczenia środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na udzielenie dotacji celowej w formie refundacji dla Gminy Szreńsk na zrealizowane zadanie pn. „Wyposażenie sali gimnastycznej w Szreńsku w sprzęt sportowy”.
więcej

Nr 3077/204/08 z dn. 23-12-2008

w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego dla Gminy Jastrząb w formie refundacji zrealizowanego zadania pn. „Odmulenie, pogłębienie oraz modernizacja infrastruktury czaszy zbiornika wodnego w m. Jastrząb”.
więcej

Nr 3076/204/08 z dn. 23-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami. więcej

Nr 3075/204/08 z dn. 23-12-2008

w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2009. więcej

Nr 3074/204/08 z dn. 23-12-2008

w sprawie przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2009 rok dla Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 3073/204/08 z dn. 23-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej PO KL na lata 2007 - 2008 dla Województwa Mazowieckiego. więcej
Uchwały zarządu