Uchwały zarządu

Nr 3008/203/08 z dn. 22-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 2 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zaciągnięcia przez Województwo Mazowieckie zobowiązań finansowych w formie długoterminowych kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) oraz emisji euro obligacji. więcej

Nr 3007/203/08 z dn. 22-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego 2008 i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. więcej

Nr 3006/203/08 z dn. 22-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 5 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 3005/203/08 z dn. 22-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 4 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2008 rok. więcej
Uchwały zarządu