Uchwały zarządu

Nr 3004/202/08 z dn. 18-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie akcji Warszawskiego Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. od Skarbu Państwa przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. więcej
Uchwały zarządu