Uchwały zarządu

Nr 3003/201/08 z dn. 16-12-2008

w sprawie upoważnienia do podpisania deklaracji o udziale Województwa Mazowieckiego w pracach przygotowawczych nad projektem „Transfer doświadczeń i technologii w zakresie tworzenia i rozwoju Regionalnych Systemów Informacyjnych i Edukacyjnych” planowanym do realizacji w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C. więcej

Nr 3002/201/08 z dn. 16-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych Gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. więcej

Nr 3001/201/08 z dn. 16-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów w sprawie przyznanych dotacji celowych z gminami/miastami na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych. więcej

Nr 3000/201/08 z dn. 16-12-2008

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyznania dotacji celowej Powiatowi Gostynińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie. więcej

Nr 2999/201/08 z dn. 16-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. więcej

Nr 2998/201/08 z dn. 16-12-2008

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku przy ul. Harcerskiej 39 w Płocku. więcej

Nr 2997/201/08 z dn. 16-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody Nauczycielskiemu Kolegium Języków Obcych w Siedlcach na użyczenie części nieruchomości położonej w Siedlcach u zbiegu ulic Asłanowicza i Konarskiego. więcej

Nr 2996/201/08 z dn. 16-12-2008

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2008/2009 w ramach projektu Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. więcej

Nr 2995/201/08 z dn. 16-12-2008

w sprawie rozwiązania umowy zawartej ze Stowarzyszeniem „Radość Dzieciom Niepełnosprawnym” o udzielenie dotacji na realizację zadania publicznego. więcej

Nr 2994/201/08 z dn. 16-12-2008

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przekazów pocztowych związanych z wypłatą I transzy stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2008/2009 w ramach projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”. więcej
Uchwały zarządu